Spišská Nová Ves 0903 721 576
O nás Letecký výcvik Pilotom na skúšku Lietadlá Galéria Meteo a briefing Kontakt
Ulpilot.sk on Facebook

Nový kurz lietania začína 11. januára 2019 o 16:00Pred začatím kurzu

Žiak - pilot musí pred začatím výcviku dovŕšiť vek minimálne 16 rokov, pilotom ultraľahkých lietadiel sa môže stať po dovŕšení veku 17 rokov. V prípade osôb mladších ako 18 rokov je potrebný písomný súhlas zákonného zástupcu.


Taktiež je potrebné absolvovať lekársku prehliadku, na základe ktorej poverený letecký lekár vystaví osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti min. 2. Triedy.Mám záujem o viac informácií

Výcviková osnova

Osnova základného výcviku pozostáva z 20 cvičení a žiak - pilot počas nej nalieta najmenej 25 letových hodín. Tento počet hodín je minimálny a k ďalšiemu cvičeniu sa vždy pristupuje až po bezpečnom zvládnutí obsahu predchádzajúceho cvičenia.

Počas praktického výcviku sa žiak pod dohľadom inštruktora naučí vykonávať predletovú a poletovú prehliadku lietadla, naučí sa riadiť lietadlo počas všetkých fáz letu, získa vedomosti a praktické skúsenosti z lietania v okrsku letiska a taktiež pri navigačných preletoch.

Praktický výcvik

Okrem nacviku štartov, pristáti a ovládania lietadla počas jednotlivých fáz letu je samozrejmosťou aj nácvik zvládnutia núdzových situácii, ako je napríklad vysadenie činnosti motora alebo požiar za letu.

Po úspešnom odlietaní všetkých predpísaných cvičení a ukončení praktického výcviku zloží žiak - pilot u hlavného letového inšpektora SFUL záverečnú skúšku a získa preukaz spôsobilosti pilota Lietajúcich Športových Zariadení.

Pilotom, ktorí už sú držiteľmi preukazu spôsobilosti  pilota ultraľahkých lietadiel resp. preukazov  PPL, CPL alebo ATPL ponúkame možnosť preškolenia na typ FM 250 Vampire a požičiavanie lietadla. Blízke okolie, ale samozrejme aj vzdialenejšie ciele ponúkajú množstvo príležitostí pre letecké výlety, počas ktorých si môžete pozrieť mnohé zaujímavé miesta z vtáčej perspektívy.


Podmienky pre zaradenie do kurzu a informácie o výcviku pilota UL lietadiel

(Pilot Lietajúcich športových zariadení).

Autoškola ZEMAN

ULpilot.sk   

Letisko Boleráz (pri Trnave) Letisko Spišská Nová Ves

0903 524 900, 0903 721 576

Info@ulpilot.sk